Regulamin

regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem http://www.esonowogard.pl i zwany dalej Sklepem, jest platformą prowadzoną przez firmę PHU ESO Stanisław Osajda NIP 8590002730, REGON 810513712

 

Dane teleadresowe:

 

PHU ESO Nowogard

Stanisław Osajda
Ul. Zamkowa 3D
72-200 Nowogard

Tel.: 91 392 29 28
E-mail: esonowogard@interia.pl

 

§ 1.
Warunki realizacji zamówienia

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży.
 2. Zamówienia mogą być realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę Sklepu, mailowo lub telefonicznie:
 4. przez stronę internetową Sklepu 24h na dobę 7 dni w tygodniu,
 5. telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00,
 6. mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
 7. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail, potwierdzającą przyjęcie zamówienia przez Sklep.
 8. Realizacja zamówienia Klienta następuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-12:00 na poniższych warunkach:
 9. w przypadku złożonego zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem płatności elektronicznych, rozpoczyna się po tym, jak Sklep zaksięguje płatność na koncie bankowym,
 10. w przypadku złożonego zamówienia płatnego za pobraniem, rozpoczyna się po tym, jak Sklep sprawdzi poprawność danych Klienta.
 11. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany telefonicznie lub mailem o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, oczekiwanie na dostawę brakujących towarów i skompletowanie zamówienia lub anulowanie całości zamówienia).
 12. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Klient jest informowany telefonicznie lub mailem o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (oczekiwanie na dostawę brakującego towaru i skompletowanie zamówienia lub anulowanie zamówienia).
 13. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w postaci elektronicznej w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur.
 14. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie tylko i wyłącznie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Dane osobowe Klienta mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych (wysyłka newslettera i konkursy) - jednak wyłącznie po wyrażeniu w tym zakresie zgody przez Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 15. Informujemy, że dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą  z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 16. Sklep nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

§ 2.
Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów na stronach Sklepu podane są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu (przy czym zmiany cen nie dotyczą zamówień złożonych przed wprowadzeniem tych zmian), wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu i przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

 

§ 3.
Dostawa

 1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 2. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji i dostawy zamówienia. Jest to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia, poprzez jego realizację, aż do chwili wysłania i dostarczenia zamówionych towarów przez firmę spedycyjną, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w ciągu 1 - 10 dni roboczych.
 3. Dostawa przesyłek realizowana jest za pośrednictwem następujących firm spedycyjnych: firmę kurierską UPS. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

 1. Koszty dostawy:


PRZEDPŁATA NA KONTO:

 

 • kwota 17,00 zł - przesyłka kurierska
 • dostawa gratis - przesyłka kurierska lub pocztowa (przy zakupach od 200,00 zł)


PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE (POBRANIE):

 • kwota 19,00 zł - przesyłka kurierska

 

 

 1. esonowogard.pl jest sklepem detalicznym, dlatego maksymalna waga jednego zamówienia wynosi:
  30 kg dla przesyłek kurierskich.

 

§ 4.
Formy płatności

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za złożone zamówienie, w tym za koszt dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy w przypadku wyboru przedpłaty. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do opłacenia ceny zamówienia przy jego odbiorze.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą:
 3. płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier
 4. przelewem bankowym/pocztowym na konto sklepu,
 5. Bezpośrednie przelewy należy dokonywać na następujące dane:

  Bank Pekao SA 
  97124038841111000042096090

  ESO Nowogard
  Zamkowa 3D

72-200Nowogard

W tytule należy podać nazwę zamówienia lub imię i nazwisko.

§ 5.
Reklamacje i rękojmia

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych, pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Towar może być reklamowany w przypadku jego niezgodności z towarem zawartym w zamówieniu oraz w przypadku wszelkich wad i uszkodzeń towaru, w tym:
 3. wad fabrycznych,
 4. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
 5. uszkodzeń powstałych w trakcie użytkowania produktu.
 6. Sklep odpowiada za wady produktu i rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.
 7. Klient może złożyć reklamację w ciągu 1 roku od daty doręczenia towaru na podstawie gwarancji lub uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi.
 8. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem oraz z wypełnionym formularzem reklamacji (przy czym formularz ten nie jest dokumentem koniecznym do rozpatrzenia i uznania reklamacji i ma on charakter jedynie pomocniczy).
 9. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, w przypadku zgłoszenia reklamacji Klient może żądać naprawy reklamowanego towaru, wymiany tego towaru na nowy i wolny od wad, obniżenia jego ceny, albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego naprawienia towaru lub wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy. Jeśli Sklep nie ma możliwości usunięcia wady lub wymiany wadliwego produktu, Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Dostawa towarów po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji odbywa się kurierem UPS, przy czym koszty przesyłki ponosi Sklep.
 11. Wraz z reklamowanym towarem prosimy o dostarczenie dowodu zakupu: paragonu, potwierdzenia sprzedaży lub faktury VAT (przy czym dowód zakupu nie jest dokumentem koniecznym do rozpatrzenia i uznania reklamacji i ma on charakter jedynie pomocniczy).
 12. Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy: Eso Nowogard, Ul. Zamkowa 3D 72-200 Nowogard

 

§ 6.
Zwroty

 1. Zgodnie z obowiązującą ustawą, Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W trosce o komfort Klienta, Sklep przedłuża ustawowy termin prawa Klienta do odstąpienia od umowy:  może on zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy pisemne lub telefoniczne oświadczenie przed jego upływem.
 2. Zwrot jest możliwy, jeśli towar jest zwracany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwracany towar prosimy odesłać razem z wypełnionym formularzem zwrotu oraz dowodem zakupu: paragonem, potwierdzeniem sprzedaży lub fakturą VAT (przy czym formularz zwrotu i dowód zakupu nie są dokumentami koniecznymi do odstąpienia od umowy i mają one charakter jedynie pomocniczy). Jeśli do zamówienia dołączona była faktura VAT, należy odesłać podpisaną korektę faktury, którą Sklep prześle Klientowi.
 4. Zwrotu należy dokonać na adres firmy: ESO Nowogard, Ul. Zamkowa 3D, 72-200 Nowogard.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep gwarantuje Klientowi zwrot całej wpłaconej przez niego kwoty. Oznacza to, że Sklep zwraca Klientowi kwotę równą cenie towaru oraz kosztom wysyłki (związanymi z dostawą towaru do Klienta). Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Sklep nie zwraca kosztów odesłania towaru do Sklepu.

 

§ 7.
Gwarancje

 1. Towary z działu sprzęt fryzjerski objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora. Okres gwarancji określony jest przez producenta lub dystrybutora towaru i jest on liczony od daty zakupu.
 2. Podstawą skorzystania z gwarancji producenta jest karta gwarancyjna.
 3. Towar reklamowany należy przesłać na adres Sklepu wraz z kartą gwarancyjną.
 4. W ciągu 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep zobowiązuje się do naprawy wadliwego towaru lub przesłania nowego towaru. Naprawiony lub nowy produkt jest również objęty nową gwarancją liczoną od daty naprawy lub wymiany.
 5. Koszt wysyłki naprawionego lub wymienionego towaru ponosi ESO Nowogard.
 6. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta przysługujących mu z tytułu rękojmi.

 

§ 8.
Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a PHU Eso Nowogard.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2015 roku.

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl